Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya)”. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. al-Baqarah (2) : 120

Thursday, April 05, 2012

WAJIB BACA: TPM DEDAH PEMBOHONGAN DONG ZONG!!!

KEPADA CINA DONG ZONG...
MEH SINI BACA BETUL-BETUL...

KEPADA YANG RASA DONG ZONG TU BETUL...
MEH SINI BACA BETUL-BETUL...

KEPADA YANG NAK TAHU APA KERAJAAN DAH BUAT UNTUK SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA...
MEH SINI BACA BETUL-BETUL...

KEPADA YANG DAH TAHU TAPI NAK TAMBAH PENGETAHUAN...
PUN BOLEH BACA...

JPX

KENYATAAN AKHBAR TIMBALAN PERDANA MENTERI MERANGKAP MENTERI PELAJARAN MALAYSIA BERKAIATN ISU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA

Jawatankuasa khas yang telah ditubuhkan oleh Kementerian Pelajaran untuk menangani isu kekurangan guru di SJKC sebagaimana yang diputuskan oleh Mesyuarat Jemaah Menteri adalah bukti Kerajaan benar-benar komited dan serius dalam menyelesaikan isu tersebut dengan segera dan efektif.

Sebagai sebuah Kerajaan yang prihatin, langkah-langkah sistematik, dasar yang seragam dan berterusan telah dan sedang pun diambil untuk menangani isu kekurangan guru di SJKC.

Oleh itu saya berharap masyarakat Cina menyambut baik langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang yang telah diumumkan oleh jawatankuasa tersebut pada 20 Mac lalu kerana sekolah rendah jenis kebangsaan tidak pernah diasingkan daripada sistem pendidikan negara kita.

Langkah yang diambil ini juga bukan kerana tekanan yang dibuat oleh mana-mana pihak dan kesimpulan bahawa Kerajaan telah mengambil langkah tersebut hanya setelah tekanan dibuat oleh pihak-pihak tertentu adalah tidak benar.

Isu ini perlu diperjelaskan agar gambaran sebenar dapat diberikan untuk menangkis dakwaan dan tuduhan yang tidak berasas terhadap Kerajaan dan KPM.

Dalam usaha memastikan proses pembelajaran dan pengajaran SJKC di seluruh Negara berjalan lancar setiap tahun KPM telah berusaha bersungguh-sungguh mengisi kekosongan guru-guru di SJKC.

Pada tahun 2009 terdapat kekurangan guru seramai 4,991, pada tahun berikutnya jumlah ini telah dikurangkan kepada 3,043, pada tahun 2011 jumlahnya menurun kepada 2,720 dan akirnya pada tahun ini kekurangan guru di SJKC adalah hanya seramai 1,874. Daripada jumlah ini, KPM telah melantik sejumlah 1,482 guru interim untuk mengisi kekosongan tersebut. Baki kekurangan di SJKC hanyalah tinggal 392 orang  yang mana Guru Besar SJKC diberi kebenaran mencadangkan calon guru interim untuk dilantik oleh Jabatan Pendidikan Negeri.

KPM telah memperuntukkan sejumlah 38,047 jawatan guru bagi SJKC. Sehingga 31 Januari 2012 seramai 36,173 guru terlatih telah ditempatkan  di semua sekolah SJKC.

Sebanyak RM1.8 bilion dibelanjakan setiap tahun untuk membayar gaji guru-guru dan operasi-operasi mengurus di SJKC di seluruh negara.

Pada masa ini terdapat 1,294 buah SJKC di seluruh negara. Dari 1,294 sekolah, sebanyak 455 adalah sekolah kurang murid (kurang 150 murid).

Saya menyeru kepada semua pihak supaya berhenti mempolitikkan isu-isu pendidikan Cina dan sebaliknya menumpukan perhatian kepada usaha meningkatkan kualiti dan kemajuan pendidikan di semua sekolah, sama ada sekolah kebangsaan atau jenis kebangsaan dengan tujuan menambah daya saing kita bagi menghadapi cabaran-cabaran yang akan datang.

Jawatankuasa khas yang diketuai YB Timbalan Menteri Pelajaran Datuk Dr Wee Ka Siong telah mengadakan perbincangan dengan persatuan-persatuan pendidik Cina dan pemegang amanah lain untuk menangani masalah yang dihadapi oleh sekolah-sekolah Cina. Ini telah menghasilkan pelan lapan perkara yang telah dipersetujui oleh kerajaan.
Jawatankuasa ini telah empat kali bermesyuarat dengan pihak yang berkepentingan dan telah menerima segala input yang diberikan oleh semua pihak.

Mesyuarat tersebut telah diadakan pada:
5 Mac 2012 bersama-sama Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP), Bahagian Pendidikan Guru(BPG), Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan(SPP), Institut Pendidikan Guru Malaysia(IPGM), Bahagian Pengurusan Sekolah Harian(BPSH), Persatuan Guru Besar SJKC

8 Mac 2012, BPPDP, BPG, SPP, IPGM, BPSH, Persatuan Guru Besar SJKC , Dong zhong, Jiao Zhong, HuaZhong, dan National Union of the Teaching Profession (NUTP)
16 Mac 2012, BPPDP, BPG, SPP, IPGM, BPSH, Persatuan Guru Besar SJKC, JiaoZhong, HuaZhong, dan NUTP ( DongZhong- tidak hadir)

23 Mac 2012, BPPDP, BPG, SPP, IPGM, BPSH, Persatuan Guru Besar SJKC,  JiaoZhong, HuaZhong, dan NUTP ( DongZhong- tidak hadir)

2 April 2012, BPPDP, BPG, SPP, IPGM, BPSH, Persatuan Guru Besar SJKC , JiaoZhong, HuaZhong, NUTP  dan DongZhong

Untuk memastikan keputusan Jawatankuasa itu dilaksanakan sepertimana yang dipersetujui, satu mesyuarat penyelarasan tindakan Susulan Jawatankuasa Khas Menangani Guru SJKC telah diadakan pada 27 Mac 2012 bersama-sama BPPDP, BPG, IPM, NUTP, dan BPSH (sebagai urusetia).

Untuk permasalahan kekosongan jawatan guru di SJKC
Bagi mengatasi masalah kekurangan guru, sebanyak 1,482 guru interim telah pun diagihkan kepada semua negeri, manakala baki 392 guru interim dibenarkan dilantik pada 1 April 2012 lalu.

Guru-guru interim ini akan berkhidmat sehingga pengisian oleh guru terlatih dapat dilaksanakan sepenuhnya dan tertakluk kepada kekosongan sebenar berdasarkan Anggaran Belanja Mengurus  Perjawatan diluluskan.

Pada 27 Mac 2012, KPM telah mengeluarkan surat perlanjutan perkhidmatan guru-guru interim di SJKC. Bagi melaksanakan agenda tersebut, pihak guru besar SJKC boleh mencalonkan guru-guru yang memenuhi syarat dan pelantikan akan dilakukan oleh Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri masing-masing.

Untuk permasalahan guru pemulihan yang tidak mempunyai kelayakan dwibahasa
Tentang permasalahan guru pemulihan yang tidak mempunyai kelayakan  dwibahasa, Lembaga Pengelola SJKC berpendapat tindakan memindahkan 100 guru tersebut adalah wajar kerana guru-guru tersebut tidak boleh bertutur dan menulis menggunakan bahasa itu. Pada mereka persoalannya adalah bagaimanakah guru-guru ini dapat berinteraksi dengan murid-murid pemulihan yang sudah tersedia lemah.

KPM telah membuat penyemakan terperinci di atas dakwaan lebih kurang 100 orang guru pemulihan tiada kelayakan bahasa Cina dan mendapati ada dalam kalangan guru-guru ini mempunyai kredit dalam Bahasa Cina.

Seramai tujuh orang guru didapati mempunyai kelayakan Bahasa Cina iaitu 2 orang di Melaka (SJKC Chabau dan SJKC Pay Hsien, 2 orang di Sarawak (SJKC Chung Hua, Sibuti dan SJKC Chun Hua Serian),  seorang di Selangor (SJKC Hin Hua)  dan 2 orang di Johor (SJKC Sengkang, Kulaijaya dan SJKC Ban Foo)

Oleh itu, KPM menetapkan guru-guru yang mempunyai kelayakan bahasa Cina akan terus kekal di sekolah tersebut sementara guru-guru lain akan ditempatkan semula ke sekolah kebangsaan mulai 16 April 2012 sebagaimana yang diputuskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Khas Menangani Kekurangan Guru SJKC pada 2 April 2012.

Untuk permasalahan guru-guru opsyen kajian sosial yang tidak berkelayakan BC
Seramai 17 orang  guru Kajian Sosial dengan minor Bahasa Melayu telah ditempatkan di daerah Klang, Selangor.
Semakan dibuat oleh KPM mendapati seorang daripada mereka mempunyai kelayakan Bahasa Cina dan akan dikekalkan di sekolah sedia ada (SJK(C) Chung Hua).
Sementara itu, 16 orang guru ini akan dipindahkan ke sekolah Kebangsaan. Seorang guru Kajian Sosial yang ditempatkan di Melaka telah diganti dengan seorang guru pengajian Cina (SJKC Chabau) manakala seorang lagi guru di SJK(C) Chung Hwa, Subis. Semua guru ini akan dipindahkan berkuatkuasa pada 16 April 2012.

Untuk permasalahan kelayakan dwibahasa guru opsyen Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
Pengajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris  di Tahap 1 di SJKC  Gred A dan B akan diajar oleh guru yang berkelayakan mengajar Bahasa Cina sekurang-kurangnya di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia .

Bagi Sekolah Kurang Murid pula , bagi tahap 1 dan 2 bagi pengajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris akan diajar oleh guru-guru yang berkelayakan Bahasa Cina sekurang-kurangnya peringkat Sijil Pelajaran Malaysia.

Inisiatif Jangka panjang bagi menangani kekurangan guru SJKC
BPG dan IPGM sedang merangka  Program Intervensi Tambah Opsyen (PITO) untuk guru-guru bukan opsyen BM/BI dan  mengajar mata pelajaran selain Bahasa Cina lebih dari 5 tahun.

Kursus ini dijangka bermula selewat-lewatnya akhir tahun ini, supaya tidak menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

Kerajaan telah mengemukakan perancangan mengikut keperluan di SJKC dan mekanisme untuk melatih bukan sahaja guru-guru yang terlatih di dalam Bahasa Cina tetapi juga penambahan pensyarah-pensyarah  Pengajian Cina.
Buat masa ini terdapat 72 pensyarah Pengajian Cina di IPG seluruh Malaysia . KPM telah bersetuju untuk mengambil 30 lagi pensyarah Pengajian Cina bagi mempertingkatkan kapasiti latihan guru.

Permohonan  untuk menjadi pensyarah di IPG, termasuk jawatan pensyarah  Pengajian Cina telah dilaksanakan mulai 13 Mac hingga         30 Mac 2012.  Pada ketika ini pihak urusetia di IPGM KPM sedang memproses permohonan dan pengambilan akan dibuat pada 1 Jun 2012. Pengambilan pensyarah  dilaksanakan secara berterusan.

Iklan untuk pengambilan pensyarah ini telah pun ditutup pada 30 Mac  yang lalu.

Sebagai langkah penambahan guru terlatih di SJKC, KPM juga telah menyemak dengan SPP dan mendapati dalam kalangan graduan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dari  Institusi Pengajian Tinggi Awam yang telah ditemuduga, terdapat seramai 105 orang yang mempunyai kelayakan BC di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia. Oleh itu, KPM telah bersetuju akan melantik mereka untuk berkhidmat di SJKC dalam tempoh yang terdekat.

Langkah-langkah yang diambil ini jelas menunjukkan keikhlasan kerajaan dalam menyelesaikan isu yang dianggap berlarutan oleh masyarakat Cina.

Walaubagaimanapun, saya telah mengarahkan supaya Jawatankuasa ini terus mengadakan sesi perbincangan dan maklumbalas serta mengumpul input dengan kesemua pihak yang berkepentingan dan melihat semua pandangan yang diutarakan dengan mengambil kira semua aspek dan mencari jalan penyelesaian jika ada isu-isu lain yang diketengahkan.

SUMBER: GAP

2 comments:

Bersih 3 Suku said...

Salam perjuangan.

Mohon blog saya dipautkan di blog ini.

www.bersih3suku.blogspot.com

Terima kasih.

tOy said...

Dong Zong ni memang melampau!! Dasar cina bukit Rasis.. kalau aku la, pegi mampus la dengan SJKC, SJKT.. toksah bagi muka..vernakular ni patut dah dilupuskan sejak 60@70an lagi.. ni semua barah dalam keharmonian kaum ni. Diwujudkan skolah vernakular ni sebab orang cina dan india ni dulu tak confirm status sama ada warganegara Malaysia atau tidak. British jemput cikgu2 dari India, China ajar org cina& india kat sini. Buat persiapan bagi India & Cina yg tak mau kerakyatan secara Just Sold It (jus soli). bila Allahyarham Tun Abd Razak pi China, jumpa mendiang Mao tanya status org cina sini, Mendiang kata org cina sini, adalah rakyat sini..dah tak dak dah relation dgn kerajaan China. Jadi bagi aku, bertitik tolak dari sini, sepatutunya sJKC SJKT dah tak boleh wujud dah... Dong Zong ni saja cari pasai..dh dekat nk pilihanraya..puiiii!!!!!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Portal Berita Semasa