Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya)”. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. al-Baqarah (2) : 120

Friday, October 07, 2011

100 SEBAB MENGAPA KERAJAAN BARISAN NASIONAL LEBIH BAIK DARI PAKATAN RAKYAT"DASAR TRANSFORMASI NASIONAL: BAJET MEMBELA RAKYAT, MENSEJAHTERA NEGARA"

MELIGAT PELABURAN

1. MELIBERALISASI 17 SUBSEKTOR PERKHIDMATAN

2. PELAKSANAAN ROLLING PLAN KEDUA BERJUMLAH RM 98.4 BILION

3. PENGURUSAN NILAI BAGI PROJEK BARU BERNILAI RM50 JUTA KE ATAS

4. DANA MUDAHCARA PERKONGSIAN AWAM-SWASTA (PPP) - RM2.5 BILION

5. PEMBANGUNAN LIMA WILAYAH KORIDOR (RM978 JUTA)

6. PAKEJ RANGSANGAN KHAS - RM6 BILION


MEMPERGIAT PERUSAHAAN KECIL SEDERHANA (PKS)

7. DANA PEMBIAYAAN PKS PATUH SYARIAH BERJUMLAH RM2 BILION - KERAJAAN
MENANGGUNG 2% DARIPADA KADAR KEUNTUNGAN

8. DANA INOVASI PENGKOMERSILAN PKS PKS PATUH SYARIAH BERJUMLAH RM500
JUTA - KERAJAAN MENANGGUNG 2% DARIPADA KADAR KEUNTUNGAN

9. DANA SME REVITALISATION FUND BERJUMLAH RM100 JUTA KEPADA USAHAWAN
BERWIBAWA UNTUK MEMBANGUNKAN SEMULA PERNIAGAAN

10. DANA KECEMASAN PKS BERJUMLAH RM10 JUTA BAGI MEMBIAYAI PKS YANG
TERLIBAT DENGAN BENCANA ALAMMENCERNA KREATIVITI DAN MENCETUS INOVASI (TAHUN 2012 - TAHUN GERAKAN INOVASI)

11. PROGRAM PENERAPAN & PEMBANGUNAN INOVASI DI PERINGKAT SEKOLAH DAN IPTA

12. PROGRAM JEJAK INOVASI BAGI MENGGALAKKAN PENCETUSAN IDEA BARU

13. MEMPERKENALKAN ANUGERAH CIPTA 1MALAYSIA

14. PROGRAM REALITI DAN DOKUMENTARI DI MEDIA

15. PENYEDIAAN MARKET VALIDATION FUND (RM 30 JUTA)

16. MENGKOMERSIALKAN 300 HARTA INTELEK BARU DALAM BENTUK PRODUK DAN
TEKNOLOGI BARU - JANGKAAN GNI, RM30 BILION

17. PENGANJURAN WORLD INNOVATION FORUM DAN ASIA BUSINESS ANGEL FORUM


PENDIDIKAN

18. TABUNG KHAS PEMBINAAN, PENAMBAHBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
- RM1 BILION

19. PEMANSUHAN BAYARAN TAMBAHAN RM24,50 BAGI SEKOLAH RENDAH DAN
RM33.50 BAGI SEKOLAH MENENGAH

20. BANTUAN PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA SEMUA PELAJAR SEKOLAH RENDAH
RENDAH DAN MENENGAH TAHUN 1 HINGGA TINGKATAN 5 DI SELURUH NEGARA

21. PEMBERIAN BAUCAR BUKU RM200 KEPADA SEMUA PELAJAR WARGANEGARA
MALAYSIA DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DAN SWASTA, MATRIKULASI
SERTA PELAJAR TINGKATAN 6 DI SELURUH NEGARA

22. POTONGAN CUKAI - KEPADA PENDERMA PROGRAM PERSEKOLAHAN (INDIVIDU &
SYARIKAT)

PROGRAM TRANSFORMASI LUAR BANDAR

23. MELAKSANAKAN PROGRAM TRANSFORMASI LUAR BANDAR (RTP) - RM1 BILION

24. MEWUJUDKAN TRANSFORMASI LUAR BANDAR (RTC) SEBAGAI PUSAT INTEGRASI
PERKHIDMATAN - PERLUASAN DI KEDAH, JOHOR, SABAH & SARAWAK

25. DANA PERKHIDMATAN PROFESIONAL BAGI GOLONGAN PROFESIONAL BERJUMLAH
RM100 JUTA RINGGIT SECARA PINJAMAN MUDAH DENGAN KADAR FAEDAH 4%

26. PROJEK LONJAKAN MEGA LUAR BANDAR DI 11 KAWASAN PROJEK AGROPOLITAN
SELURUH NEGARA (RM110 JUTA)

27. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ASAS LUAR BANDAR, RM5 BILION (BEKALAN
AIR, ELEKTRIK, RUMAH DAN JALANRAYA)

28. PROJEK PENYELENGGARAAN AWAM-ASAS (PIA-PIAS) RM500 JUTA

29. PROJEK BEKALAN AIR RETIKULASI DI SABAH DAN SARAWAK DAN PROJEK
INFRASTRUKTUR SISTEM BEKALAN AIR - FELDA; SERTA KEMUDAHAN BEKALAN AIR
BERSIH - LADANG ESTET (RM50 JUTA BAGI PENYAMBUNGAN PAIP & PEMBERIAN
TARIF DOMESTIK)

30. AKSES PERKHIDMATAN PERBANKAN - MELANTIK 5,000 AGEN BSN

31. PERKHIDMATAN BAS LUAR BANDAR - KEMUDAHAN PEMBIAYAAN

32. KEBAJIKAN ORANG ASLI - PROGRAM PEMBANGUNAN & PEMINDAHAN PENDUDUK


SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) & PERKHIDMATAN AWAM

33. MEWUJUDKAN DASAR PEMISAH ATAU EXIT POLICY

34. MENAMBAH BAIK STRUKTUR GAJI PENJAWAT AWAM
- KENAIKAN ANTARA 7 HINGGA 13 PERATUS
- KENAIKAN GAJI TAHUNAN PENJAWAT AWAM ANTARA RM80 HINGGA RM320 MENGIKUT GRED

35. MENAMBAHBAIK SKIM PERKHIDMATAN MENGIKUT SISTEM TIME-BASE
- GURU GRED 48 - SSM (TAHUN KE-20 TAHUN); SBPA (TAHUN KE-16)

36. MELANJUTKAN UMUR PERSARAAN WAJIB PENJAWAT AWAM DARI 58 TAHUN
KEPADA 60 TAHUN

37. TAMBAHAN BONUS SETENGAH BULAN GAJI ATAU MINIMUM RM500

38. BANTUAN YURAN PENGAJIAN - IJAZAH SARJANA MUDA (20,000 TEMPAT),
IJAZAH SARJANA (5,000 TEMPAT) & PHD (500 TEMPAT)

39. PROGRAM ARMY CARE - MENAIKTARAF & MENYELENGGARA KUARTERS TENTERA

PESARA KERAJAAN & BEKAS PEGAWAI KONTRAK

40. PESARA KERAJAAN
-MENIKMATI PELARASAN PENCEN
- MELAKSANAKAN KENAIKAN TAHUNAN SEBANYAK 2% SETAHUN TANPA PERLU
MENUNGGU SEBARANG SEMAKAN SISTEM SARAAN ATAU PELARASAN GAJI

41. BAYARAN KHAS SEBANYAK RM3,000 KEPADA KAKITANGAN YANG TELAH
MENAMATKAN KONTRAK DARI JABATAN HAL EHWAL KHAS (JASA), DAN JABATAN
KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS)

42. BAYARAN KHAS SEBANYAK RM3,000 KEPADA BEKAS ANGGOTA SERTA DUDA DAN
BALU POLIS KHAS DAN POLIS TAMBAHAN YANG PERNAH BERKHIDMAT MENJAGA
KESELAMATAN NEGARA SEMASA ZAMAN DARURAT

43. PROGRAM LATIHAN KHUSUS UNTUK PESARA TENTERA BAGI MENCEBURI BIDANG
PERNIAGAAN

MEREDAKAN INFLASI & MENIMARAHKAN KEHIDUPAN RAKYAT

44. BANTUAN RM500 KEPADA ISI RUMAH BERPENDAPATAN RM3,000 DAN KE BAWAH

45. PENERUSAN PEMBERIAN SUBSIDI, INSENTIF DAN BANTUAN BERJUMLAH RM33.2 BILION

46. PENERUSAN SUBSIDI BIL ELEKTRIK RM20

47. PERLUASAN KEDAI RAKYAT 1MALAYSIA (KR1M) MELIPUTI KEPERLUAN HARIAN
PENGGUNA PADA HARGA SEHINGGA 40% LEBIH RENDAH

48. MEMBUKA 30 UNIT AGROBAZAAR KEDAI RAKYAT DI SELURUH NEGARA

49. MEMPROMOSIKAN MENU RAKYAT 1MALAYSIA

50. MEMPERBANYAKKAN PROGRAM LADANG KONTRAK. SERAMAI 4,500 USAHAWAN
TANI DIJANGKA MENDAPAT MANFAAT

51. PROGRAM KEBAJIKAN RAKYAT 1MALAYSIA (KAR1SMA)

PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT**

52. SKIM RUMAH PERTAMAKU MENINGKATKAN HAD MAKSIMUM HARGA RUMAH
DARIPADA 220 RIBU KEPADA 400 RIBU BAGI PEMBIAYAAN BERSAMA SUAMI ISTERI.

53. SKIM PERUMAHAN RAKYAT 1MALAYSIA (PRIMA) DIPERLUASKAN KE KAWASAN
LUAR LEMBAH KELANG 1880

54. PEMBELIAN RUMAH SECARA KAEDAH BINA KEMUDIAN JUAL MELALUI
PEMBIAYAAN PATUH SYARIAH PEMBIAYAAN 600 RIBU KE BAWAH.

55. PPR KE SELURUH NEGARA 15,000 UNIT.

56. PROGRAM RUMAH MESRA RAKYAT OLEH SPNB 10RIBU UNIT DENGAN KERAJAAN
SEDIAKAN SUBSISDI 20 RIBU SETIAP RUMAH.

57. TABUNG KHAS PERUMAHAN NELAYAN UNTUK MEMBINA RUMAH YANG LEBIH
SELESA DAN DILENGKAPI DENGAN KEMUDAHAN ASAS BAGI NELAYAN.

MENGHARGAI JASA WARGA EMAS.

58. PERCUAM CAJ PENDAFTARAN PESAKIT LUAR DI SEMUA HOSPITAL DAN KLINIK
KERAJAAN TERMASUK KLINIK 1 MALAYSIA SERTA PERGIGIAN MILIK KERAJAAN.

59. DISKAUN 50 PERATUS TAMBANG LRT DAN MONOREIL.

PERKHIDMATAN KESIHATAN BERKUALITI

60. MEMBINA HOSPITAL2, 81 KLINIL KESIHATAN DAN 50 KLINIK 1MALAYSIA.

61 MENAMBAHBAIK BLOK BERSALIAN HOSPITAL PUTRAJAYA DAN MENAIKTARAF
HOSPITAL EKUALA KUMPUR.

62. MEMPERKENALKAN JADUAL KERJA FLEKSI PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH
MENAIKKAN ELAUN ON CALL SEMALAMAN RM 30-RM80MEMACU PEMBANGUNAN MASYARKAT BUMIPUTERA**

64. DANA MUDAHCARA BUMIPUTERA RM 300J

65. MEMBIMBING 1100 SYARIKAT BUMIPUTERA BERPOTENSI

66. PROGRAM PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KONTRAKTOR BUMIPUTERA DI BAWAH
KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH.

MERINGANKAN BEBAN PEMILIK TEKSI BAJET DAN KERETA SEWA PERSENDIRIAN

67 PENGECUALIAN 100 DUTI EKSAIS DAN CUKAI JUALAN KE ATAS PEMBELIAN
TEKSI BARU BUATAN TEMPATAN.

68. PENGECUALIAN BAYARAN BALIK DUTI EKSAIS DAN CUKAI JALAN KE ATAS
TEKSI YANG BERUSIA LEBIH DARI TUJUH TAHUN DAN PERNAH DITUKAR MILIK.

69. MEMANSUH CUKAI JALAN KE ATAS TEKSI BAJET PERSENDIRIAN.

70. PEMBERIAN SUBSIDI KADAR FAEDAH SEBANYAK 2% UNTUK MEMILIKI TEKSI
BARU BUATAN TEMPATAN.

71. PEMBERIAN BANTUAN UNTUK MENGGANTIKAN TEKSI USANG 3000 DI BAWAH
7-10 TAHUN DAN 1000 LEBIH 10 TAHUN.

72. KESELURUHAN MANFAAT PEMILIK TEKSI BAJET RM7,500

(YAYASAN BANTUAN GUAMAN KEBANGSAAN)

73. MENAWARKAN BANTUAN GUAMAN PERCUAM KEPADA MEREKA TIDAK BERKEMAMPUAN
UNTUK MEMBAYAR GAJI FI GUAMAN.

(ANJUNG SINGGAH)

74. MENYEDIAKAN PUSAT KHIDMAT BANTUAN SOASIAL YANG DIKENALI SEBAGAI
ANJUNG SINGGAH UNTUK PERLINDUNGAN SEMENTARA GOLONGAN GELANDANGAN.

MENGHARGAI PERANAN DAN MARTABAT WANITA

75. MENYEDIAKAN PROGRAM LATIHAN YANG BERSESUAIAN BAGI MENARIK GOLONGAN
PROFESIONAL WANITA UNTUK KLEMBALI KE PASARAN PEKERJAAN.

76. MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN SUNTIKAN PERCUMA UNTUK IMUNIASAI HPV (50JUTA)

77. AMANAH IKHTIAR MALAYSIA AKAN MENYEDIAKAN 2.1B KEPADA USAHAWAN
DALAM BENTUK PEMBIAYAAN PINJAMAN MIKRO KAUM.

78. MEMBINA HOSPITAL WANITA DAN KANAK KANAK KUALA LUMPUR.


BELIA PENGGERAK MASA DEPAN

79. PENUHUHAN SYARIKAT MODAL TEROKA MILIK KERAJAAN MY CREATIVE VENTURES
CAPITAL YANG BERTANGGUNGJAWAB MENGGALAKKAN PENGLIBATAN GOLONGAN MUDA
MENEROKAI BIDANG INDUSTRI KREATIF.

80. PROGRAM STRATEGIK UNTUK BELIA 1 MALAYSIA ATAU STRATEGIC ACTION FOR
YOU (SAY 1MALAYSIA)

81. 150 GELANGGAN FUTSAL TAMBAHAN DI SELURUH NEGARA UNTUK MENCAPAI
MATLAMAT SATU GELANGGANG SATU MUKIM.

82. 30 PADANG TIRUAN ATAU ARTIFICIAL TURF YANG DILENGKAPI LAMPU LIMPAH.

(PENDAFTARAN AWAL HAJI)

83. MEMBENARKAN PENDAFTARAN AWAL MENUNAIKAN HAJI MELALUI KAEDAH
PERHADANGAN AKAUN 2 PENCARUM.

INSENTIF PERCUKAIAN

1. PERBANKAN KEWANGAN DAN PELABURAN

84. PENGECUALIAN CUKAI UNTUK MENARIK PELABUR MEMILIH MALAYSIA SEBAGAI
DESTINASI UTAMA PERKHIDMATAN PENGURUSAN PERBENDAHRAAN YANG MERANGKUMI
CUKAI PENDAPATAN SEBANYAK 70 PERATUS BAGI TEMPOH 5 TAHUN.

85. PENGECUALIAN CUKAI PEGANGAN KE ATAS PEMBAYARAN FAEDAH PINJAMAN.

86.PENGECUALIAN DUTI STEM KE ATAS SURAT CARA PERJANJIAN PINJAMAN DAN
PERJANJIAN PERKHIDMATAN.

87. PAKEJ INSENTIF PERCUAKIAN BAGI MEMBANGUNKAN PUSAT KEWANGAN
ANTARABANGSA KUALA LUMPUR SERTA PENGECUALIAN 100%  CUKAI PENDAPATAN
BAGI TEMPOH 10 TAHUN.

88. PENGECUALIAN DUTI STEM KE ATAS SURAT CARA PERJANJIAN PINJAMAN DAN
PERJANJIAN PERKHIDMATAN BAGI SYARIKAT BERSTATUS KLIFD.

89. POTONGAN CUKAI DIBERI BAGI TEMPOH 10 TAHUN KE TAS PERBELANJAAN
PENERBITAN SUKUK WAKALA MULAI TAHUN TAKSIRAN 2012.

90. PENGECUALIAN CUKAI PENDAPATAN KE ATAS PENERBITAN DAN URUS NIAGA
SUKUK BUKAN RINGGIT DILANJUTKAN SELAMA 3 TAHUN LAGI.

91. PELANJUTAN SELAMA 5 TAHUN LAGI BAGI KADAR CUKAI KONSESI 10 PEATUS
KE ATAS PELABUR INSTITUSI BUKAN KORPORAT DAN PELABUR INDIVIDU YANG
MELABUR DALAM REIT.

92. POTONGAN CUKAI FI FRANCAI YANG DITANGGUNG OLEH FRANCAISI.

93. PENGECUALIAN SEPENUHNYA DUTI IMPORT DAN DUTI EKSAIS KEPADA
PEMEGANG FRANCAIS AKAN DILANJUTKAN KEPADA 2013 BAGI MENGIMPORT KERETA
HIBRID.

INDUSTRI HOTEL

94. MEMBERI GALAKKAN TARAF PERINTIS DENGAN PENGECUALIAN CUKAI
PENDAPATAN SEBANYAK 70% ATAU ELAUN CUKAI PELABURAN SEBANYAK 60% BAGI
TEMPOH 5 TAHUN KEPADA PENGUSAHA YANG MELABUR DALAM HOTEL BARU BERTARAF
4 DAN LIMA BINTANG DI SEMENANJUNG MALAYSIA.

INSENTIF PERCUKAIAN.

95. MENGKAJI SEMULA KADAR RPGT BAGI MEMBENDUNG RPGT SPEKULASI DALAM
PASARAN HARTANAH.

96. PERKHIDMATAN REKA BENTUK INDUSTRI DIBERI PENGECUALIAN CUKAI
PENDAPATAN SEBANYAK 70% SELAMA 5 TAHUN.

97. PAKEJ INSENTIF PERCUAKIAN KEPADA SEKOLAH SWASTA SEPERTI
PENGECUALIAN CUKAI PENDAPATAN SEBANYAK 70% AUAT ELAUN CUKAI PELABURAN
SEBANYAK 100% KE ATAS PERBELANJAAN MODAL DALAM TEMPOH 5 TAHUN.

98. POTONGAN CUKAI KE ATAS SUMBANGAN KEPADA INSTITUSI PENDIDIKAN
RENDAH DAN MENENGAH YANG BERDAFTAR TERMASUK SEKOLAH KEBANGSAAN, SJK,
SEKOLAH MUGALIGH, SEKOLAH AGAMA SERTA TEMPAT IBADAT YANG BERDAFTAR.

99. GALAKAN CUKAI BAGI SEKTOR SEWASTA MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN MODAL
INSAN BERKEMAHIRAN TINGGI POTONGAN DUA KALI KE ATAS ELAUN YANG DIBAYAU
OLEH SYARIKAT SWASTA KEPADA PESERTA PROGRAM INTERNSHIP.

100. INSENTIF PERCUAKIAN UNTUK SKIM PERSARAAN SWASTA DAN ANUITI INSURANS.

TERIMA KASIH SS

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Portal Berita Semasa